Tin tức

THƯ MỜI THAM DỰ WATERS TECHDAY 2019

THƯ MỜI THAM DỰ WATERS TECHDAY 2019

11/06/2019

Tham gia cùng chúng tôi tại Waters Technology Day 2019, nơi quý vị sẽ có cơ hội tìm hiểu về toàn bộ giải pháp công nghệ phân tích của chúng tôi với sự chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu

Chi tiết Chi tiết
TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG – CHÁNH VĂN PHÒNG

TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG – CHÁNH VĂN PHÒNG

04/06/2019

----[TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG – CHÁNH VĂN PHÒNG]----

Chi tiết Chi tiết
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG

24/05/2019

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG

Chi tiết Chi tiết
NHÂN VIÊN PHÒNG THẦU

NHÂN VIÊN PHÒNG THẦU

23/05/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG THẦU

Chi tiết Chi tiết
NHÂN VIÊN THEO DÕI HỢP ĐỒNG

NHÂN VIÊN THEO DÕI HỢP ĐỒNG

18/05/2019

NHÂN VIÊN THEO DÕI HỢP ĐỒNG

Chi tiết Chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG KÍNH HIỂN VI VẬT LIỆU

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG KÍNH HIỂN VI VẬT LIỆU

15/05/2019

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG KÍNH HIỂN VI VẬT LIỆU

Chi tiết Chi tiết