Tin khoa học công nghệ

KÍNH HIỂN VI STEMI508

KÍNH HIỂN VI STEMI508

20/08/2019

Stemi 508 là công cụ mạnh mẽ của bạn cho công việc phòng thí nghiệm hàng ngày và kiểm tra công nghiệp

Chi tiết Chi tiết
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỆ THỐNG HPLC ALLIANCE E 2695 TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH CHẠY MẪU PHÂN TÍCH

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỆ THỐNG HPLC ALLIANCE E 2695 TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH CHẠY MẪU PHÂN TÍCH

15/08/2019

Hướng dẫn chuẩn bị hệ thống hplc Alliance e 2695 trước khi tiến hành chạy mẫu phân tích

Chi tiết Chi tiết
GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ QUAN SÁT HIỂN VI 3D CỦA ZEISS VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SINH HỌC

GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ QUAN SÁT HIỂN VI 3D CỦA ZEISS VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SINH HỌC

12/08/2019

Để quan sát các mẫu sinh học dưới dạng 3D, cần có sự hỗ trợ của các phương phát cắt lát quang học. Cắt lát quang học (optical section) là gì? Tại sao cần cắt lát quang học các mẫu quan sát?

Chi tiết Chi tiết
KÍNH HIỂN VI THUẬN CHIỀU ZEISS AXIO LAB.A1

KÍNH HIỂN VI THUẬN CHIỀU ZEISS AXIO LAB.A1

02/08/2019

KÍNH HIỂN VI THUẬN CHIỀU ZEISS AXIO LAB.A1

Chi tiết Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn cân kỹ thuật Mettler Toledo ML802

Hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn cân kỹ thuật Mettler Toledo ML802

31/07/2019

Hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn cân kỹ thuật Mettler Toledo ML802

Chi tiết Chi tiết