Carl Zeiss

Kính hiển vi Carl Zeiss trong công nghệ thụ tinh nhận tạo
11/09/2018

Kính hiển vi Carl Zeiss trong công nghệ thụ tinh nhận tạo

Chi tiết Chi tiết
Vai trò của kính hiển vi trong nghiên cứu ung thư
24/09/2018

Vai trò của kính hiển vi trong nghiên cứu ung thư

Chi tiết Chi tiết
Những lưu ý khi sử dụng và bảo quản kính hiển vi
26/09/2018

Những lưu ý khi sử dụng và bảo quản kính hiển vi

Chi tiết Chi tiết