Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

13/08/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG KÍNH HIỂN VI SINH HỌC

Chi tiết Chi tiết
TUYỂN SALES ADMIN

TUYỂN SALES ADMIN

05/08/2019

Thăng Long Instruments đang tuyển dụng vị trí Sales Admin

Chi tiết Chi tiết
NHÂN VIÊN SERVICE ADMIN

NHÂN VIÊN SERVICE ADMIN

05/08/2019

Chúng tôi cần tuyển NHÂN VIÊN SERVICE ADMIN

Chi tiết Chi tiết
NHÂN VIÊN MUA HÀNG (Trong và ngoài nước)

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (Trong và ngoài nước)

30/07/2019

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (Trong và ngoài nước)

Chi tiết Chi tiết
NHÂN VIÊN HỒ SƠ THẦU

NHÂN VIÊN HỒ SƠ THẦU

22/07/2019

NHÂN VIÊN HỒ SƠ THẦU

Chi tiết Chi tiết
TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG – CHÁNH VĂN PHÒNG

TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG – CHÁNH VĂN PHÒNG

04/06/2019

----[TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG – CHÁNH VĂN PHÒNG]----

Chi tiết Chi tiết