Video: So sánh phương pháp chuẩn bị mẫu bằng cột chiết Oasis PRiMe HLB và phương pháp SPE truyền thống

Cột chiết Oasis PRiMe HLB giúp việc chuẩn bị mẫu trở nên dễ dàng hơn so với các phương pháp chiết pha rắn truyền thống. Với loại từng catridge hoặc loại tấm 96 giếng,bạn có thể chọn loại phù hợp với nhu cầu của mình. Sự khác biệt là ở chỗ Oasis PRiME HLB có thể tạo ra quy trình cho phương pháp chiết pha rắn nếu so với các thiết bị SPE của hãng khác. 

Đặc tính có thể thấm nước của Oasis PRiME HLB cho phép các nhà khoa học bỏ qua bước hoạt hóa & cân bằng,giúp giảm thời gian và chi phí cho dung môi.

Thêm vào đó, những mẫu có độ nhớt chảy nhanh hơn,khi đi qua cột chiết Oasis PRiME HLB. Thậm chí có thể quan sát các dòng chảy đi qua các cột nhờ thiết kế tối ưu của frit và chất hấp phụ.

Oasis PriMe HLB giúp dòng chảy nhanh hơn,rút ngắn thời gian chuẩn bị mẫu. Với tấm 96 giếng, chúng ta có thể bỏ qua bước hoạt hóa và cân bằng khi làm việc với Oasis PRiME HLB. Tiết kiệm thời gian quý báu và chi phí cho dung môi. Nhưng khi sử dụng các chất hấp phụ bằng silica, hay polyme thì khá mất thời gian vì chúng không thấm nước. Bỏ qua những bước này sẽ làm giảm mạnh mức thu hồi.

Oasis PRiME HLB giúp tiết kiệm 4 phút so với thời gian sử dụng loại tấm 96 ống SPE truyền thống. Với phương pháp những phương pháp khác như chiết lỏng lỏng trên pha rắn (SSLE). Khi sử dụng các loại tấm 96 giếng, Oasis PRiME HLB đi theo một quy trình ba bước đơn giản là tải mẫu, rửa và rửa giải. Còn SSLE phức tạp hơn và mất thời gian nhiều hơn. Việc có quá nhiều bước khi thực hiện phương pháp SSLE sẽ tăng khả năng gây ra lỗi trong quá trình chuẩn bị mẫu.

Ngoài ra, sử dụng Oasis PRiME HLB giúp tiết kiệm 23 phút so với chiết mẫu trên SSLE. Thêm vào đó, Oasis PRiME HLB cho độ tái lặp tốt hơn, ,giảm sự phức tạp khi chuẩn bị mẫu, tăng độ chắc chắn và tin cậy cho kết quả phân tích của bạn. Để biết thêm thông tin về Oasis PRiME HLB,xin vui lòng ghé thăm địa chỉ www.waters.com/prime.