Phần mềm

Phần mềm sắc ký Empower 3

Tính năng ưu việt là chỉ với 01 phần mềm thông qua server và bộ nhận tín hiệu có khả năng kết nối với nhiều hệ thống và các đầu dò HPLC của các...

Chi tiếtPhần mềm sắc ký Empower 3
NuGenesis 8

Công nghệ Waters NuGenesis 8 LE (Laboratory Execution)  là sự quản lý dữ liệu toàn diện và công việc giải pháp hỗ trợ toàn bộ vòng đời sản...

Chi tiếtNuGenesis 8
Phần mềm khối phổ MassLynx

Cung cấp nền tảng dữ liệu để người dùng thu thập, phân tích, quản lý và chia sẻ thông tin quang phổ một cách hiệu quả. Phần mềm có thể kiểm soát...

Chi tiếtPhần mềm khối phổ MassLynx