Hệ thống Tách chiết

 Hệ thống chiết siêu tới hạn Water-Thar

Vượt trội tinh khiết, chọn lọc, năng suất, chi phí vận hành thấp

Chi tiết Hệ thống chiết siêu tới hạn Water-Thar
Sắc ký hội tụ siêu hiệu năng - UPC2

PHÁ VỠ MỌI GIỚI HẠN TRONG KHOA HỌC PHÂN TÍCH

Chi tiếtSắc ký hội tụ siêu hiệu năng - UPC2