FREE WEBINARS FROM WATERS

Chuỗi Webinars (hội thảo qua mạng) hoàn toàn miễn phí của Waters đang và sẽ được tổ chức trong tháng 10,11 với nội dung là những kiến thức nền tảng về ESI và khối phổ một lần tứ cực. Cụ thể:

Part I - Đã có thể đăng ký tham gia với link dưới đây: Khối phổ một lần tứ cực là gì và nó được sử dụng như thế nào?

Part II - 10/10 3:00 p.m | GMT +8:00: Các Tip thực hành ghép nối khối phổ một lần tứ cực và LC

Part III - 14/11 3:00 p.m | GMT +8:00: Xử lý dữ liệu LC/MS

Link đăng ký: http://bit.ly/2zSavhX